סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון

אקדמיה פורצת דרך

מורשת ישראל
המחלקה למורשת ישראל
חזון המחלקה - יצירת מרכז לאומי וזהות ציונית ובמת תרבות בלב יהודה ושומרון בנוסף לעיסוק האקדמי והמחקרי בתחומים השונים של מורשת ישראל.
קידום לימודי מורשת ישראל ותרבות ישראל במסגרת מדעי הרוח והחינוך האקדמי.

מטרת המחלקה – להקנות לכל סטודנט מהמגוון העשיר של הקניין הרוחני והמעשי של עם ישראל לדורותיו.
העשרת הידע והרחבת הדעת של הסטודנטים בתחומי מדעי הרוח והיהדות, ומורשת ישראל – בפרט, במסגרת הלימודים האקדמיים לתואר ראשון של כל הסטודנטים באוניברסיטה.
הוראת קורסים
המחלקה למורשת ישראל עוסקת גם בהוראת קורסים בששת החטיבות הבאות של המחלקה הרב-תחומית:

1.מקרא
2.פילוסופיה כללית ויהודית
3.ארץ ישראל
4.מוסיקה יהודית וישראלית
5.ספרות עברית
6.תולדות עם ישראל בזמן החדש וציונות
תואר שני במורשת ישראל
תוכנית הלימודים נועדה לפתח התמחויות שונות לתואר שני, ולפתוח לימודים רב-תחומיים במדעי הרוח - בכלל, ובמורשת ישראל - בפרט.

התכנית מכשירה את הסטודנטים לראיה הומניסטית רחבה מתוך גישה רב-תרבותית המשלבת היכרות עם ההיסטוריה והתרבות הישראלית. עיקרה של התוכנית ללימודי תואר שני הוא - רב-תחומי- שמשמעו, שילוב בין תחומים חדשים לתחומים הידועים לתואר שני המקובלים באוניברסיטאות

תוכנית לימודי התואר השני מיועדת לבעלי תואר ראשון מכל התחומים המעוניינים בחידוש ורענון בלימודי התואר השני (במקרים מסוימים ייתכנו השלמות לימודים לתואר שני).

התוכנית מאפשרת שני מסלולי לימוד:
לימודי עיון ומחקר עם תזה.
לימודי עיון ומחקר ללא תזה
אשכולות הלימוד לתואר שני
תוכנית לימודי התואר השני במורשת ישראל מתמקדת בתחומי מדעי הרוח והיהדות והם מבוססים על האשכולות הבאים:

1.מקרא
2.תלמוד ופילוסופיה יהודית
3.ספרות עברית ואומנויות יהודיות
4.ארץ-ישראל, עם ישראל והציונות