סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > המכללה האקדמית חמדת הדרום

המכללה האקדמית חמדת הדרום

מכללה אקדמית דתית לחינוך, יהדות והוראת מדעים

תוכנית בנים
מידע למועמד
תוכנית בנים
תוכנית בנים
התוכנית: סדירים

- תנאי קבלה
- מסלולי הלימוד
- הנחיות לחישוב ציון משוכלל

רשאים להירשם למכללה בעלי הנתונים הבאים:
- מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית.
- מועמדים בעלי תעודת בגרות מוכרת מחו"ל. – לא פשוט בכלל
- מועמדים בעלי תעודת סיום של מכינה קדם-אקדמית מלאה מאוניברסיטה או ממכללה מוכרת אחרת.
- סטודנטים אשר החלו את לימודיהם במכללה אחרת ומעוניינים להמשיך במכללה (אלה יחויבו להמציא גיליון ציונים. הציון נדרש בעבודה מעשית – 80).
- מועמדים שגילם 18 ומעלה ואינו עולה על 40.
- מועמדים בגילאים 30-40 ללא תעודת בגרות יתקבלו לאחר שיעמדו בבחינה הפסיכומטרית, ולאחר שיעמדו בקורסי "מכינה".
- מועמדים בעלי אזרחות ישראלית או בעלי מעמד "תושב ארעי".


תנאי קבלה:
- תעודת בגרות (ממוצע 85 ומעלה).
- בממוצע בגרות מעל92, ניתן להתקבל למסלול יסודי מתמטיקה ע"ב ציון הבגרות בלבד (אין חובה בציון פסיכומטרי).
- עמידה בבחינה הפסיכומטרי (475 ומעלה).
- ציון התאמה – 525. (ציון ההתאמה הוא ממוצע בין ציון הבגרות המשוקלל שהומר לסולם פסיכומטרי, וציון הבחינה הפסיכומטרית)
- ראיון אישי.

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים מתבצעת על סמך המרכיבים הבאים:
- בן שומר מצוות המנהל אורח חיים דתי, כפי שמקובל במוסדות החמ"ד.
- ציון משולב / בגרות.
- המלצת הועדה המראיינת.
- התחייבות לעמוד בכל סעיפי תקנון המכללה.


מסלולי הלימוד:
מסלול יסודי ( א'-ו'), התמחות: מתמטיקה, תושב"ע.
משך הלימודים: 4 שנים.
לימודי ערב (17:30-22:30).
+ חצי יום עבודה מעשית.


מסלול בין מסלולי (א'-י"ב), התמחות: חינוך מיוחד, תושב"ע.
משך הלימודים: 4 שנים.
לימודי ערב (17:30-22:30).
+ חצי יום עבודה מעשית.


הנחיות לחישוב ציון משוכלל:
1. ציון הבגרות המשוקלל מבוסס על ציונים ומספר יחידות לימוד במקצועות אלה:
תנ"ך, אזרחות, אנגלית, מתמטיקה, הבעה עברית, היסטוריה (כולל תע"י), מקצוע נוסף שאינו ברשימה הנ"ל ושנלמד בהיקף של 4 יחידות לימוד לפחות ושבו התקבל הציון הגבוה ביותר של אותו נבחן.

2. חישוב ציון בגרות משוקלל:
- אם הציון במקצוע כלשהו הוא 60 או יותר ומספר יחידות הלימוד שבו הוא 4, יש להוסיף 10 נקודות לציון מקצוע זה.
- אם הציון במקצוע כלשהו הוא 60 או יותר ומספר יחידות הלימוד שבו הוא 5 או יותר, יש להוסיף ממוצע 20 נקודות לציון מקצוע זה.
- ממוצע ציון הבגרות המתוקנן שווה לסכום הכפולות של ציוני הבגרות המתוקננים במספר יחידות הלימוד, מחולק בסה"כ יחידות הלימוד.

3. חישוב הציון המשולב:
- ממירים את ממוצע הבגרות המשוקלל לציון הפסיכומטרי בהתאם לנוסחא:
ממוצע בגרות משוקלל בסולם הפסיכומטרי = 151.8 - 7.26 X ממוצע בגרות משוקלל.
- מחברים את ממוצע בגרות משוקלל בסולם הפסיכומטרי עם ציון הבחינה הפסיכומטרית ומחשבים ממוצע רגיל.
הממוצע המתקבל הוא הציון המשולב הקובע לגבי סף הקבלה.