סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > היחידה ללימודי תעודה, גבעת ושינגטון

היחידה ללימודי תעודה, גבעת ושינגטון

יחס אישי ברמה אקדמית

שחיטה- עופות
הגדרת הקורס:
במסגרת הקורס, התלמידים ילמדו בעיון את הלכות שחיטה וטריפות, ייחשפו לעולם השחיטה וכל סודותיה, יעברו הכשרה בכל תחומי השחיטה.
במסגרת הקורס יתקיימו הרצאות של רבנים מפורסמים בתחום השחיטה עד למבחן המעשי אשר יערך במשחטות. בסוף הלימודים יידרש התלמיד לבצע מבחן מעשי בשחיטה. משך הקורס כ-3 חודשים.

הלימודים הנם בהתאם להוראות ולהנחיות הועדה להסמכת שוחטים שע"י הרבנות הראשית לישראל


מקצועות הלימוד העיקריים:
א. הלכות שחיטה
ב. הלכות טריפות
ג. העמדת סכינים
ד. שחיטה מעשית
ה. הרצאות רבני חוץ
תנאי קבלה:
א. המלצה עדכנית של רב המכיר את התלמיד כגון: ראש כולל; מרא דאתרא
ב. תשלום שכר לימוד ואגרות. בסך של 4500₪ (לא כולל אבנים וסכין שחיטה)
ג. מקיים אורח חיים דתי
ד. גיל 18 ומעלה
בחינות:
א. מבחן בכל סוף סימן
ב. מבחן גמר הלכות שחיטה
ג. מבחן גמר הלכות טריפות
ד. מבחן מעשי שחיטה
ה. מבחן על ידי רבנים פוסקים
תעודה:
קבלת תעודה ע"י המכון באישור הרבנים
חלוקה ליחידות לימוד ושעות ע"פ מבנה הסמכה לשוחטים שע"י הרבנות הראשית לישראל
פרטים נוספים:
במהלך הקורס בס"ד ישחוט כל תלמיד מאות עופות.
השיעורים בגבעת וושינגטון יחלו בס"ד ב- כג' אדר א' ביום ראשון בשעה 17.00 בערב.
הלימודים יתקיימו בימי ראשון ורביעי מ17.00-20.00