סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > המכללה האקדמית גבעת וושינגטון

המכללה האקדמית גבעת וושינגטון

יחס אישי ברמה אקדמית

תואר שני בתנ"ך - מכללת גבעת וושינגטון
תנאי קבלה
1. תואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך גופני.

2. ממוצע הציונים בתואר הראשון 80 ומעלה.

3. שלוש שנות ניסיון בהוראת חינוך גופני במסגרת כלשהי של החינוך הפורמלי או הלא-פרומלי.

4. אישור ועדת קבלה על בסיס ראיון אישי
המרצים שלנו
פרופ' יעקב קפלנסקי – ראש התכנית
ד"ר אלה שובל – רכזת התכנית
ד"ר עמרי ענבר
ד"ר אלון אליקים
ד"ר בוריס בלומנשטיין
ד"ר ישעיה הוצלר
ד"ר רות פילץ-בורשטיין
ד"ר אסנת בינשטוק
ד"ר מנחם כ"ץ
פרופ' יהודה בר שלום
ד"ר אסתר זרצקי
ד"ר איילת קצוף
רשימת קורסי חובה
• שיטות במחקר כמותי • שיטות במחקר איכותני • תפיסת הגוף והבריאות במקורות היהודיים ובאורח החיים הדתי •תכניות לימודים בחינוך גופני לבריאות •משקל הגוף, השמנה ופעילות גופנית במעגל החיים •היבטים רפואיים של פעילות גופנית בילדים •המערכת החינוכית כארגון משלב • סדנת הפרויקט היישומי
רשימת קורסי רשות
• היבטים פרמקולוגיים של סמים, סימום ותוספי מזון • המאמץ הגופני כמכשיר עזר באבחון קליני ובהערכה תפקודית • פעילות גופנית בתנאי סביבה עוינים • פרופיל של המורה לחינוך גופני ומאמן בספורט • משוב ביולוגי בחינוך גופני ובספורט • אימון מנטאלי בספורט: הגישה הבינלאומית והמודל הישראלי • התנועה והשליטה בה • פסיכו-פרמקולוגיה • תרומת התנועה ללמידה עיונית – מתיאוריה ומחקר ליישום בתהליכים חינוכיים • שיפור כושר קשב וריכוז באמצעות תנועת הגוף ותנועה במחשב •פיתוח אינטליגנציה מרחבית באמצעות יצירת קשר בין שימוש במחשב לבין חינוך גופני • איתור והערכה של צרכים ובניית תכניות התערבות חינוכיות בדגש רגשי-חברתי • מוטיבציה להמשך ולהתמדה בפעילות שיקומית •בקרת איכות הטיפול ואבטחתה
הכשרה
• הכשרה להכנת מורים לבחינות הבגרות בחינוך הגופני
• הכשרה להדרכת מורים, חונכות וריכוז מקצוע
פרויקט יישומי
הפרויקט היישומי הוא עבודה כתובה מבוססת מחקר, אשר מהווה חובה לכל הסטודנטים לתואר שני. פרויקט זה איננו מוכר כתזה לאלו שיהיו מעוניינים להמשיך בלימודי דוקטורט.המחקר יתבצע בשדה החינוכי או במעבדות לפיזיולוגיה של המאמץ, לקינזיולוגיה ולרפואת ספורט.
מטרות הפרויקט היישומי:
א. לאפשר העמקה באחד מנושאי הלימוד לפי בחירת הסטודנט.
ב. לאפשר התנסות במחקר ובכתיבת עבודה אקדמית.
כל אחד ממורי התכנית יוכל להנחות פרויקט. על הסטודנט לקחת לפחות קורס אחד של המרצה שבחר כמנחה. הערכת עבודת הפרויקט היישומי תעשה בתהליכים הבאים:
א. לאחר שמנחה העריך עבודה כראויה, תישלח העבודה להערכה נוספת של מורה מתוך הצוות או ממוסד אקדמי אחר. בחירת המורה הנוסף תהיה בידי המורה המנחה.
ב. עבודות המוערכות על ידי שני הקוראים כ 85 ומעלה תעבורנה "קריאת עמיתים" אובייקטיבית ורק לאחר אישורן יתקבל הציון והן תפורסמנה כמאמרים בכתב העת של המכללה היוצא לאור אחת לשנה.
צלצלו עכשיו
למכללת גבעת וושינגטון:
073-7576123