סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > המכללה האקדמית גבעת וושינגטון

המכללה האקדמית גבעת וושינגטון

יחס אישי ברמה אקדמית

הסבת אקדמאים להוראה
מיועד לבעלי תואר אקדמי המעוניינים בלימודים לקראת תעודת הוראה.
מסלולי הלימוד
מסלול גננות התמחות בגיל הרך ו/או חינוך מיוחד
מסלול בית הספר היסודי התמחות בתנ”ך או בספרות
מסלול בית הספר העל יסודי (ז’-י’) התמחות בתנ”ך או באנגלית או במתמטיקה או בספרות
מסלול בינמסלולי התמחות בחינוך גופני או חינוך מיוחד
היקף הלימודים
היקף הלימודים להכשרת אקדמאים להוראה 20 ש”ש לפחות עד 600 שעות שנתיות . 1 ש”ש = 30 שעות שנתיות.

תנאי קבלה
1. מועמדים בעלי תואר ראשון מלא ממוסד ישראלי המוכר ע"י המל"ג עם ממוצע ציונים 75 לפחות, מועמד שטרם קיבל זכאות לתואר יהיה בסטטוס של לומד להעשרה. ניתן להיות בסטטוס זה שנה אחת בלבד. לא נאפשר מעבר לשנת לימודים נוספת ללא קבלת אישור הזכאות לתואר/ צילום תואר.

2. מועמדים בעלי תואר מחו"ל לאחר שקילות תואר ממשרד החינוך ואישור על קבלתם לאוניברסיטה בארץ לתואר מתקדם.

3. בעלי תואר שאינו בשפה העברית חייבים להיבחן בחינה בלשון (י.ע.ל) מתוך הפסיכומטרי ציון 125 לפחות.(נבחנים באופן עצמאי דרך המרכז הארצי לבחינות הפסיכומטרי)

4. מועמדים שגילם אינו עולה על 40.

5. ראיון אישי.
הכרה בלימודים קודמים
הכרה בלימודים קודמים עד 8 ש"ש (240 שעות)

ההכרה תתקיים בתנאים הבאים:

1.נושא הקורס רלוונטי לתוכנית הלימודים לתואר

2.תכנית הקורס היא ברמה אקדמית, מרצה הקורס בעל תואר שני לפחות

3.היקף הקורס הינו 56 שעות לפחות כאשר הסטודנט עמד בדרישות הקורס כולל ציון עובר

* לא יוכרו קורסים שנלמדו מעל 6 שנים לפני תחילת הלימודים לתואר בשל חוק ההתיישנות
הליך הרישום
הנך מוזמנ/ת לפגישת ייעוץ עם הגב' אילנה שאול מנהלת היחידה ללומדי המשך והסבה עלייך להמציא את האישורים הבאים

תואר
גיליונות ציונים
תמונת פספורט
למתעניינים בחנ"ג- בדיקת ארגומטרית ואישור רפואי
בניית מערכת עם הגב' אילנה שאול כרוך בהסדרת שכר לימוד ותשלום דמי רישום בסך 400 ש"ח וכן מילוי טפסים

ערכת הלימודים תשלח לביתכם
ימי הלימוד
הלימודים ייערכו בימים הבאים:

יום א' 10:00 - 19:00

יום ד' 8:30 - 19:00

ניתן לבנות מערכת אישית רחבה יותר.
הנחיות לשנת התמחות – סטאז' לקבלת רישיון הוראה
1. כל בוגר הוראה חייב בשנת התמחות – סטאז' לאחר קבלת תעודת ההוראה. שנה זו כוללת עבודה במערכת החינוך בהיקף מינימאלי של 1/3 משרה בתקופה של שישה חודשים לפחות ובמקביל קורס סדנת סטאז'. מסגרת הסטאז' אמורה להיות מאושרת ע"י הפיקוח. ללא אישור זה לא תוכר מסגרת הסטאז'.

2. בוגר שלא מצא עבודה בתחילת השנה ומעוניין בשנת ההתמחות יוכל להירשם לסדנת סטאז'. היה ומצא עבודה ימשיך את לימודיו כמתוכנן. אם לא מצא עבודה יוכל לפרוש מהקורס בסוף חודש נובמבר לאחר הודעתו בכתב על ביטול הקורס.

3. בוגר רשאי להירשם לסדנת סטאז' בתנאי שלמד 80% מהקורסים לתעודת הוראה ועמד בהם בהצלחה אמור הוא לסיים את חובותיו בהתנסות בהוראה, בסמינר בהתמחות, בעזרה ראשונה, בביטחון ובטיחות ובזהירות בדרכים.

4. סטודנט בתוכנית של "הסבת אקדמאים להוראה" העוסק בהוראה בפועל שנתיים לפחות ומעוניין לקבל פטור משנת התמחות יפנה לאגף להתמחות בהוראה, אל ד"ר שרה זילברשטרום בבקשת פטור מנומקת. מתן הפטור הוא באחריות האגף להתמחות בלבד ויש לקבלו בכתב.
צלצלו עכשיו
למכללת גבעת וושינגטון:
073-7576123