סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > המכללה האקדמית גבעת וושינגטון

המכללה האקדמית גבעת וושינגטון

יחס אישי ברמה אקדמית

השלמה לתואר בחינוך B.Ed
מסלול זה מיועד למורים וגננות בפועל בעלי תעודת הוראה המעוניינים להרחיב הסמכתם לתואר אקדמי .B.Ed
מסלולי הלימוד
מסלול גננות התמחות בגיל הרך ו/או חינוך מיוחד
מסלול בית הספר היסודי התמחות בתנ”ך או בספרות
מסלול בית הספר העל יסודי (ז’-י’) התמחות בתנ”ך או באנגלית או במתמטיקה או בספרות
מסלול בינמסלולי התמחות בחינוך גופני או חינוך מיוחד
היקף שעות הלימוד
- מורה מוסמך | 56 ש”ש

- מורה מוסמך בכיר בצבירה | 40 ש”ש

- מורה מוסמך בכיר מכללתי לא אקדמית | 32 ש”ש

- מורה מוסמך בכיר מכללתי אקדמית | 18 ש”ש

* שינוי התמחות או מסלול מחייב תוספת של 14 – 22 ש”ש.
לימודי חובה
1. אנגלית ברמת פטור

2. סמינריון בחינוך

3. סמינריון בהתמחות

4. דרכי מחקר

5. למתמחים בחינוך גופני – קורס הכשרה בבריאות הציבור

6. 18 – 26 ש”ש לימודים בהתמחות מתוך סך השעות הכללי
תנאי קבלה
1. תעודת הוראה

2. תעודת בגרות או מכינה - בכל המסלולים וההתמחויות יידרש מועמד שהסמכתו היא משנת 1980 ואילך להציג תעודת בגרות מלאה או תעודת מכינה. המכינה בהיקף של 6 ש"ש.
הכרה בלימודים קודמים
הכרה בלימודים קודמים עד 8 ש"ש (240 שעות)

ההכרה תתקיים בתנאים הבאים

1. נושא הקורס רלוונטי לתוכנית הלימודים לתואר

2. תכנית הקורס היא ברמה אקדמית, מרצה הקורס בעל תואר שני לפחות

3. היקף הקורס הינו 56 שעות לפחות כאשר הסטודנט עמד בדרישות הקורס כולל ציון עובר

* לא יוכרו קורסים שנלמדו מעל 6 שנים לפני תחילת הלימודים לתואר בשל חוק ההתיישנות.
הליך הרישום
הנך מוזמנ/ת לפגישת ייעוץ עם הגב' אילנה שאול מנהלת היחידה ללומדי המשך והסבה עלייך להמציא את האישורים הבאים

תואר
גיליונות ציונים
תמונת פספורט
למתעניינים בחנ"ג- בדיקת ארגומטרית ואישור רפואי
בניית מערכת עם הגב' אילנה שאול כרוך בהסדרת שכר לימוד ותשלום דמי רישום בסך 400 ש"ח וכן מילוי טפסים

ערכת הלימודים תשלח לביתכם
ימי הלימוד
יום א' 10:00 - 19:00

יום ד' 8:30 - 19:00

ניתן לבנות מערכת אישית רחבה יותר.
צלצלו עכשיו
למכללת גבעת וושינגטון:
073-7576123