סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אורות ישראל

מכללת אורות ישראל

מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות

הוראה לבי"ס יסודי
החינוך היסודי הוא תשתית צמיחה של התלמיד. בשנים אלו נבנים יסודות אהבת התורה, המידות והאישיות ונרכשות מיומנויות היסוד, הרגלי הלמידה ותשתית הדעת.
מטרתו המרכזית של המסלול היא להכשיר מחנכות בעלות אישיות תורנית חינוכית לבית הספר היסודי. על פי תפיסתנו, המחנכת היא דמות מרכזית בבית הספר. אישיותה היא המפתח לחיבור התלמיד ולגילוי כוחותיו.

כדי להכשיר מחנכות ברוח זו אנו רואים במוקד ההכשרה את בניין האישיות על ידי העמקת לימוד התורה היוצר חיבור עמוק לדבר ד’, וגם על ידי הענקת כלים למחנכות שיוכלו להעצים את החיבור הנפשי של התלמיד אל ד’ ותורתו על ידי האמנות.
נושאי הלימוד
לימוד תנ"ך: כלים להוראה ולחיבוב התורה על התלמידים
לימוד יהדות: סדנאות בתושב"ע ובמחשבת ישראל
חינוך לאמונה באמצעות אמנות: כלים בתחומי הדרמה, האמנות הפלסטית והצילום, כלים המעצימים את הסטודנטית וחיבורה לתלמיד
הסטודנטיות בהתמחות
בעלות עוצמה אמונית ואישית, מעורות חברתית ובעלות חשיבה עצמאית וביקורתית בעלות רצון להשפיע ולהכריע
מועמדות למסלול היסודי אינן חייבות בציון פסיכומטרי

סטודנטיות העומדות בדרישות אקדמיות זכאיות למלגת קיום נכבדה בעת הלימודים