סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אורות ישראל

מכללת אורות ישראל

מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות

תנ"ך
ההתמחות לתנ”ך שמה דגש על יצירת תשתית ידע תוך בניית זיקה נפשית אמונית לדבר ה’.

אחת המטרות החשובות של לימוד התנ”ך היא להוביל את הסטודנטית למעורבות רגשית והזדהות עם החומר הנלמד כתורת חיים. הלימודים מקנים ידע בספרי התנ”ך ובפרשנות, יכולת תכלול והשקה עם מקצועות היהדות האחרים ופיתוח כלים ללימוד עצמי.

תכנית הלימודים בהתמחות לתנ”ך מכשירה את הסטודנטית כאישיות חינוכית להורות תנ”ך בחט”ב ובחטיבה העליונה, הרואה בהוראה שליחות ודרך להתמודדות עם האתגרים החינוכיים והאמוניים של ימינו דרך לימוד התנ”ך.

התכנית כוללת בקיאות והעמקה בחלקים נרחבים של התנ”ך, לימוד מפרשי המקרא ודרכי הפרשנות, לצד לימוד נושאי בחירה כמו: מדרשי אגדה והלכה, מנהיגים והנהגה, נשים בתנ”ך, גלות וגאולה, הסיפור המקראי ועוד.
נושאי הלימוד
לימוד שיטתי של ספר התנ”ך בהיבט כללי והשוואתי, פרשני ימי הביניים והעת החדשה, קורסי מתודיקה להוראת תנ”ך, בדגשים חינוכיים לימינו, נושאי אורך, כגון נשים בתנ”ך, גלות וגאולה, מלכות ונבואה, מדרשי אגדה והלכה, סיורי תנ”ך
הסטודנטיות בהתמחות
שואפות להיות דמויות תורניות מחנכות בבתי הספר, שואפות להרחיב ולהעמיק את ידיעתן התורנית דרך לימוד התנ”ך.