סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אורות ישראל

מכללת אורות ישראל

מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות

תושב"ע
במשך שנות לימודיהן רוכשות הסטודנטיות ידע רוחני רב בדברי חז”ל, הכוללים פסקי הלכה ודברי אגדה. למרות הדגשת חשיבות חז”ל והוראתם התמונה נשארת חסרה: מתי עברה התורה שבעל פה מלימוד בעל פה ללימוד ספרותי? מדוע לא מיושמת תורת ארץ ישראל?

הלימודים מוקדשים לעיבוי, לארגון ולמיקוד המידע התורני הכלול בדברי חז”ל עד למיומנות הוראתו. המורה העתידית לתושב”ע רוכשת דעת וחכמה, וגם השקפת עולם כוללת המעשירה את אישיותה הרוחנית.

ההתמחות מכשירה מורות אקדמאיות במקצועות המשנה וההלכה בבית הספר העל יסודי בחמ”ד. מטרה זו מתחלקת לשלוש מטרות משנה:
פיתוח גישה לשאלות הלכתיות, היסטוריות, ספרותיות ופרשניות.
הקניית יכולת למידה עצמאית והתמודדות עם ידע חדש.
רכישת כלים מקצועיים הנדרשים למסירת תורת חכמינו לתלמידי מוסדות החינוך.
נושאי הלימוד
מבוא לגישות חז”ל ומושגים בתושב”ע, משנה והלכה בעיון ובבקיאות , תקופת הגאונים והראשונים ספרות החכמים, הבית היהודי.
הסטודנטיות בהתמחות
בעלות מוטיבציה גבוהה להמשיך את לימודיהן התורניים, חדורות שליחות להעביר תורה ומצוות לדור הבא.