סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אורות ישראל

מכללת אורות ישראל

מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות

מחשבת ישראל
"צדיק קטן אוהב רשע קטן. צדיק גדול אוהב רשע גדול" (אוצרות הראי"ה)

יהודי מאמין מתמודד עם שאלות נוקבות עקב משברים הפוקדים את עם ישראל. שאלות אלה הן מפתח ראשון וחיוני בדרך אל אישיות המאמין השלם, שאם לא כן, אין כאן אמונה, כי אם פתי המאמין לכל דבר.

בהתמחות למחשבת ישראל אנו לומדים את כתביהם של גדולי ישראל מן הימים ההם ומחילים את תורתם על הזמן הזה. כך אנו בונים אישיות אמונית חושבת, אישיות המכילה את הקשיים כמו גם את השונים. בניית דמות מופת של צדיק גדול, כזה היכול להכיל גם את הרשע הגדול.

מרן הראי”ה זצ”ל כבר הורה לנו ש”צריך על זה באמת לעסוק בכל החוכמות שבעולם, ובכל תורות החיים, ובכל דרכי התרבויות השונות ותוכני המוסר והדת של כל אומה ולשון, ובגדולת נפש ידע איך לזכך את כולם” (ערפלי טוהר). לימוד אמונה, ידיעה ומחשבה, יכשיר את הסטודנטית להיות מחנכת משמעותית, אשר תתרום לטובת קידום וצמיחת תורתו ואמונתו של הדור הצעיר בישראל.
נושאי הלימוד
לימוד בעיון של ההגות היהודית לדורותיה, החל ממחשבת המקרא, דרך מחשבת חז”ל וימי הביניים וכלה בעת החדשה, בקיאות בלימוד סוגיות אמוניות ומחשבתיות, לימוד ספרי עמודי המחשבה הישראלית, על רקע עימות או אימוץ חוכמות חיצוניות שאתן התמודדו, מיומנויות חקר וניתוח טקסטים, מתודיקה ורכישת דרכי הוראה כבסיס לחינוך אמוני מעמיק.
הסטודנטיות בהתמחות
בעלות שאיפה להעמיק חקר בתחום מחשבת היהדות כבסיס לצמיחה אישית רוחנית, רואות ערך בשליחות על ידי הוראת הדורות הבאים של עם ישראל לעיצוב תודעה דתית-לאומית-אמונית.