סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אורות ישראל

מכללת אורות ישראל

מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות

לימודי ארץ ישראל
"האוויר של ארץ ישראל הוא האוויר שלנו: הרים אלה, גבעות אלה, בקעות אלה - במובן הנפשי, ואפילו במובן הגופני" (הרצי"ה קוק זצ"ל)

הרב צבי יהודה תיאר את הקשר החי בין העם היהודי ובין ארצו הקדושה. לימוד קשר זה הוא אחד האתגרים החינוכיים הנשגבים ביותר כיום. מחובתנו לדעת את הארץ, בהיבטיה הגאוגרפיים והיסטוריים, ומתוך כך להעמיק במשמעויותיה התורניות וערכיות.
מי יעניק לתלמידי הדור הבא את אהבת ארץ ישראל? מטרת ההתמחות ללימודי ארץ ישראל היא להכשיר מורות היודעות את ארץ ישראל ומסוגלות לבצע את הקישור החי בין העם, הארץ ו...התלמידים.
נושאי הלימוד
תנ”ך, תורה שבעל פה, מצוות התלויות בארץ, היסטוריה, גאוגרפיה וארכאולוגיה של ארץ ישראל לתקופותיה, החי והצומח של ארץ ישראל, שילוב בין תחומים אלו, בלימוד, בהוראה ובמחקר ריכוז והדרכת טיולים, וסיורים לימודיים המדגישים שילוב תחומי הלימוד בשדה.
הסטודנטיות בהתמחות
לומדות להכיר היטב את ארץ ישראל, מתחברות לצפונותיה של הארץ באמצעות סיורים מרתקים, משתוקקות להעביר המסר גם לדורות הבאים.
סטודנטית העומדת בדרישות אקדמיות זכאית למלגת קיום נכבדה בעת הלימודים.