סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אורות ישראל

מכללת אורות ישראל

מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות

אנגלית
מפתח להצלחה בעידן המודרני.

השפה האנגלית היא כיום שפת התקשורת הבין-לאומית המוכרת. היא נחוצה בכל תחומי העיסוק, הלימוד והאקדמיה. לכן מקצוע האנגלית הוא מקצוע מועדף על ידי משרד החינוך, תופס מקום מרכזי בבית הספר, מושם בו דגש על הישגי התלמידים ואיכות המורים ונוצר צורך מוגבר במורים לאנגלית.

במסגרת החינוך הדתי יש מקום ייחודי למורה לאנגלית שבאישיותה איננה רק מורה מקצועית, אלא גם בקיאה בנושאי יהדות ויכולה להביא לידי ביטוי את אישיותה, ערכיה ונועם הליכותיה הנובעים ממעיינות היהדות גם כמורה מקצועית לשפה זרה.

ההתמחות נועדה להכשיר מורה אקדמית למקצוע האנגלית בתחומי הלשון, הבלשנות, הספרות האנגלית והאמריקאית, תחומים המשרתים את הוראת האנגלית בבית הספר העל יסודי. ניתן לשלב את לימודי ההתמחות לאנגלית עם לימודי מסלול חינוך מיוחד.
נושאי הלימוד
רכישת רקע בבלשנות אנגלית תאורטית ויישומית, לימוד נושאים בספרות האנגלית והאמריקאית והז'אנרים הספרותיים השונים, העלאת המיומנות הלשונית בכתיבה, בקריאה ובדיבור.

שילוב המיומנויות לעיל בתוך עבודה מעשית, מתודיקה, בדקדוק ובאבחון לקויי למידה, הוראת שפה וטכנולוגיה (לרשות הסטודנטיות עומדת מעבדה לשונית משוכללת), דגש על מצוינות מקצועית והוראה יצירתית.

הסטודנטיות בהתמחות
בעלות עניין וקשר לשפה האנגלית, בעלות בגרות באנגלית 5 יחידות בציון 80 או 4 יחידות בציון 90.
סטודנטית העומדת בדרישות אקדמיות זכאית למלגת קיום נכבדה בעת הלימודים.