סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אורות ישראל

מכללת אורות ישראל

מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות

חינוך חברתי וקהילתי - קידום נוער
"לא מוותרים על אף אחד, לא מוותרים לאף אחד"

מחפשת עבודה מאתגרת עם נוער?
בהתמחות לחינוך חברתי מכשירים אנשי חינוך שיעבדו עם נוער מעבר למסגרות הפורמליות.

בעזרת ידע וכלים מתחום קידום נוער בסיכון ומתחום החינוך החברתי אנו נותנים מענה לעבודה עם נוער ולצרכים הייחודיים של נוער בסיכון, שאינם מקבלים מענה במסגרות הפורמליות. הסטודנטית לומדת לזהות, לאתר ולתת טיפול הולם לנוער זה במטרה להביאו “מניתוק לשילוב”.

תכנית הלימודים כוללת ידע תאורטי, הקניית כלים ומיומנויות, התנסות מעשית בעבודה עם נוער בסיכון, והיבטים ייחודיים למחנך הדתי ולנוער הדתי שבסיכון.

בוגרות ההתמחות זכאיות לתואר ראשון בתחום, לתעודת “היתר הדרכה כ"עובד קידום נוער”, נוסף על תעודת הוראה ותואר ראשון במקצוע נבחר נוסף, תכנית כוללת הכשרה בסיסית לקבלת תואר שני בריכוז חברתי.
נושאי הלימוד
תפיסות עולם תורניות ערכיות בחינוך הנוער וההשתמעות למעשה החינוכי, אפיוני התנהגות של נוער מנותק, מיומנויות וכלים לעבודה פרטנית עם נוער בסיכון, תפיסת תפקיד וזהות מקצועית של עובד קידום נוער, עקרונות ומתודות בחינוך החברתי, מיומנויות להנחיית קבוצה ולעבודה קבוצתית, נוער דתי בסיכון - מאפיינים ייחודיים ודרכי התמודדות.
הסטודנטיות בהתמחות
מעוניינות להשתלב בתחום החינוך מעבר לתפקידי הוראה, בעלות נטייה להוביל, להנהיג ולהשפיע.