סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > המכללה האקדמית הרצוג

המכללה האקדמית הרצוג

מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.

מחשבת ישראל

החוג למחשבת ישראל
לחוג למחשבת ישראל שתי מטרות מרכזיות: האחת היא עיון בספרות המחשבה היהודית לדורותיה, והשנייה היא עידוד הלומדים לעיצוב אמונותיהם והשקפותיהם, תוך התמודדות עם אתגרי זמננו בתחום.
תכנית הלימודים בחוג שואפת להעמיד בפני הלומדים מפה מסודרת של ההגות היהודית לדורותיה, לאור בחינת מקורותיה וזיקתה אל ההגות הכללית. מבנה התכנית מבוסס על הכרת התקופות לחוג למחשבת ישראל שתי מטרות מרכזיות: האחת היא עיון בספרות המחשבה היהודית לדורותיה, והשנייה היא עידוד הלומדים לעיצוב אמונותיהם והשקפותיהם, תוך התמודדות עם אתגרי זמננו בתחום.
תכנית הלימודים בחוג שואפת להעמיד בפני הלומדים מפה מסודרת של ההגות היהודית לדורותיה, לאור בחינת מקורותיה וזיקתה אל ההגות הכללית. מבנה התכנית מבוסס על הכרת התקופות והזרמים במחשבת ישראל, תוך הדגשת ההמשכיות בצד החידוש המתמיד.
מבנה תכנית הלימודים בחוג מבוסס על שלוש חטיבות מרכזיות: הגות ימי הבי
ראש החוג - ד"ר שמואל ויגודה (shmuelwygoda@gmail.com)