סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > המכללה האקדמית הרצוג

המכללה האקדמית הרצוג

מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.

לשון עברית

החוג ללשון
מקצוע הלשון העברית זוכה בשנים האחרונות לתגבור במערכת החינוך, מתוך הכרה בחשיבותו המכרעת לטיפוח ידיעת העברית והשימוש בה, הן בתור לשוננו הלאומית והן כתשתית למקצועות אחרים. בפועל קיימת דרישה רבה למורי לשון מקצועיים.

מכללת הרצוג נענית לאתגר הזה, והיא מכשירה את תלמידיה ותלמידותיה להכרה יסודית של הלשון העברית על פי כלים בלשניים מודרניים, לזיהוי רובדי הלשון ותהליכי הלשון, ובתוכם החיזיון המופלא של תחיית העברית בדורותינו. היעד שלנו הוא שהמורים לעתיד יתמחו בלשון העברית, וידעו להנחילה לתלמידיהם ולהאהיבה עליהם.

ראש החוג - הרב ד"ר חנוך גמליאל (edit5@zahav.net.il)