סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > המכללה האקדמית הרצוג

המכללה האקדמית הרצוג

מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.

לימודי ארץ ישראל

החוג ללימודי ארץ ישראל
ארץ ישראל היא הציר המלכד של התכנים, השיטות והמיומנויות הנידונים בשיעורי החוג. הלימודים בחוג מחייבים היכרות עם תחומי הגיאולוגיה, הגיאוגרפיה הפיזית והחי והצומח של ארץ ישראל, אך מרבית שיעוריו מוקדשים להיסטוריה של ארץ ישראל, תוך הדגשת תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בכל התקופות. כמו כן, נלמדים תולדותיהם ואופיים של עמים אחרים שחיו בארץ במהלך ההיסטוריה.
דגש מיוחד ניתן לקשר שבין הגאוגרפיה, ההיסטוריה, הארכאולוגיה והמקורות, על מנת להשריש את הקשר שבין עם ישראל לארצו על בסיס המחקר המדעי הכולל שימוש בכל הכלים הארכאולוגיים והמחקריים.
תשומת לב מיוחדת מוקדשת להיבט המתודי והדידקטי במטרה להכשיר מורים לידיעת הארץ, בעלי אופק רחב ויכולת להעביר את המידע, ולא פחות מכך, את רוח הדברים. לימודי החוג כוללים תכנית סיורים מפורטת בה באים לידי ביטוי מטרות הלימוד בחוג ודגשיו השונים.
ראש החוג - ד"ר דורון שר-אבי (doronsar@gmail.com)