סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > המכללה האקדמית הרצוג

המכללה האקדמית הרצוג

מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.

הגות החינוך היהודי
החוג להגות החינוך היהודי הוא ניסיון ייחודי לתת מענה לשאלות ולתהיות חינוכיות וערכיות בקרב ציבור אנשי חינוך, וליצור מנוף להתמודדויות ולאתגרים אידיאולוגיים המתעוררים בחינוך הדתי בשנים האחרונות.
מחקרים רבים חשפו את התלבטויותיהם של מחנכים רבים אודות הצלחת מלאכתם ואת הרצון להעמיק במטרות החינוך הדתי ובדרכיו הייחודיות.
בעידן הפוסט-מודרני יש צורך להגדיר מחדש מהו מקומו של החינוך בחברה, מהו תפקידו של המחנך ומהי דמותו של החניך. "קץ האידיאולוגיות" – לפי ביטויו של הפילוסוף ליוטר – מזמין את החינוך הממלכתי-דתי, כחינוך אידיאולוגי, להתבונן פנימה ולעבור תהליך של אינטרוספקציה, העמקה והצמחה.

התכנית מבקשת לפתח את העיון והמחקר החינוכי, מתוך ראיית תחום הגות החינוך כמרכיב מרכזי בעיצוב זהותו החינוכית והפרופסיונאלית של של המורה, בחזון הבית-ספרי ובמשנה האידיאולוגית של רשת חינוך. התמחות בהגות החינוך היהודי במסגרת לימודים לתואר שני בחינוך (M.Ed.) נשענת על ההנחה שחינוך והוראה הם שילוב יוצא-דופן של תיאוריה ומעשה.

תכנית הלימודים משלבת את תולדות החינוך היהודי עם מקורות במחשבת היהדות, מבקשת ליצור זיקה לפילוסופיה של החינוך ושואפת לשלב תיאוריה ומעשה בחינוך הדתי.

ראש התכנית: פרופ' יעקב יהושע רוס jross200@gmail.com
מרכז התכנית: הרב ד"ר יהודה ביטי bitty@macam.ac.il