סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > המכללה האקדמית הרצוג

המכללה האקדמית הרצוג

מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.

תואר שני בניהול ואירגון מערכות חינוך (לנשי
התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך שמה לה למטרה עיקרית לאתר ולהכשיר עובדי חינוך נבחרים לתפקידי מנהיגות בית-ספרית במערכת החינוך בישראל. לפיכך, התכנית תספק לפרחי הניהול יידע תיאורטי-מחקרי עדכני בתחומי ניהול בכלל ובתחומי מינהל החינוך בפרט וכן תפתח בהם יכולות להנהגה ולניהול של בתי ספר כארגוני חינוך אפקטיביים, הפועלים בסביבה מתפתחת ומשתנה. כלי מרכזי להשגת יעד זה הוא רכישת התנהגות רפלקטיבית, המבוססת על הבנת הצורך בלמידה מתמדת ומתמשכת.

תכנית הלימודים כוללת נושאים תיאורטיים והקניית מיומנויות בנושאים הבאים: תורת הארגון, התנהגות ארגונית בבית הספר, תכנון תוכניות לימודים, מנהיגות בבית הספר, ניהול עצמי של בתי ספר, מערכת החינוך בישראל, תכנון וקבלת החלטות בבית-הספר, ניהול בית-ספר בחברה רב-תרבותית, ניהול משאבי אנוש, מדידת הישגים לימודיים, הערכת מורים הנחייתם והנעתם, מימון, תקצוב וניהול פיננסי של בית-ספר, יחסי בית-ספר רשות מקומית, היבטים משפטיים בעבודת מנהל בית-הספר, הארגון הלומד משמעותו ויישומו בבית-הספר ומערכות מידע ממוחשבות.

בוגרי התוכנית יוכלו למלא תפקידים שונים בהנהגה החינוכית של בית-הספר בקהילה, בניהול הצוות החינוכי ובתִכנון עבודתו, בהנחיית הצוות החינוכי והדרכתו.