lesson
הרב חננאל אתרוג
ישיבת שבי חברון לצעירים
הרב יעקב כהן
ואהבת
הרב אלעד וייס
ואהבת
הרב
מדרשת שירת חברון
הרב חננאל אתרוג ראש ישיבת שבי חברון
מדרשת שירת חברון
הרב חננאל אתרוג
מדרשת שירת חברון
הרב יניב כהן ועוד...
אולפנית בני עקיבא - ישורון

אודותינו   |  פרסמו בסטנדר   |  כתבו לסטנדר   |  תנאי שימוש באתר   |  כניסה לניהול אתר
www.stender.co.il © כל הזכויות שמורות ל"סטנדר לימודים" 2016 – אתרי לימודים לציבור הדתי והחרדי. אתר סטנדר משמש למציאת מקום לימודים ומסלולי לימודים נפרדים לנשים ולגברים במוסדות אקדמיים ומכללות : מכללות דתיות לחינוך והוראה, מכללות חרדיות, לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע לציבור הדתי והחרדי, עוד ברשת סטנדר: מדרשות תורניות לבנות, ישיבות תיכוניות. המידע באתר סטנדר באחריות המפרסמים בלבד. המידע באתר מוגש כשירות לציבור, אין לראות בו יעוץ מקצועי.