סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > תורת הנפש

תורת הנפש

על פי שיטת הבעל שם טוב

פירוט הנושאים הנלמדים
הכרת הנפש
היכרות עם עשר הספירות כראי למבנה הנפש; ניתוח כוחות הנפש והיחסים ביניהם; המערכות השונות בנפש; כוחות העל-מודע, השכל ומערכת המידות.
תיקון ה"אני" (האגו) ותהליכי תיקון בנפש
תיקון האישיות על ידי בניית מדת השפלות בנפש ועבודת הביטול; הבנת היכולת של העבודה הזאת לבטל את "ישות" האדם ולרומם אותו לבריאות וליצירה; פיתוח היכולת להתמודד עם עליות ומורדות בחיים.

בעקבות תורתו של הבעל שם טוב שכל תהליך של עבודה תיקון וצמיחה צריך לעבור שלושה שלבים - הכנעה הבדלה והמתקה- הורכבה שיטה הכוללת תשעה שלבים לתיקון השלם.
כלים שבורים ותיקונם
בעיות נפשיות כמצב של "שבירת כלים"; תיקון הכלים השבורים וחידוש הנפש מתוך המשבר לחיים בריאים, יצירתיים ומלאי אמונה.
מקבלה עצמית לעיצוב האישיות
על גבי ההכנעה כתשתית לבניית קומה שלמה של עשייה, יוזמה והתקדמות נבנה הביטחון העצמי המתוקן. הביטחון העצמי כביטוי של הביטחון בה' ככלי להבדלה בין טוב לרע, בין אמת לשקר, בין פנימיות לחיצוניות.
שלום בית
חיי נישואין כביטוי וכראי לקשר של ה' לברואיו; חלוקת תפקידים; תקשורת, הדדיות, סובלנות; זיהוי הבית עם האשה.
מתוהו לתיקון - יסודות בפסיכופתולוגיה חסידית
המתח בין בריאות נפשית ליציאה מהאיזון כמתח שבין יסודות התוהו והתיקון שבנפש; החולי כהתגברות של חלק עמוק ועוצמתי בנפש באופן לא מאוזן; הריפוי כמהלך של מציאת כוח התוהו המאזן, ולא בהחלשת הנפש: "אורות דתוהו בכלים דתיקון".
מודעות טבעית
פיתוח מודעות שיש בה את האיזון בין היכולת של האדם להתבונן על חייו ועל המציאות לבין ההתבוננות המרחיקה מזרימה טבעית ופשוטה של חייו; הזרמת הנוכחות האלוקית אל החיים באופן טבעי, בריא וזורם.
יסודות בייעוץ
תהליך העזרה האישית לאדם במצוקה נפשית כעבודה פנימית של הפונה ושל היועץ; שלבי התיקון בנפש בדרך של הכנעה-הבדלה-המתקה; הכישורים הנדרשים ליועץ.
סיפורים מרפאים:

כוח הריפוי של הסיפור; ניתוח סיפורים חסידיים מעמיקים ונגיעתם במעמקי הנפש; ההזדהות עם הצדיק ופיתוח הרגישות למסכת חייו ככלי להכרת האישיות הפרטית.
התקשרו עכשיו
ל"תורת הנפש"
0737589986